Ιστορία της ενδυμασίας

10.70
 

Ιστορία της ενδυμασίαςHannelore EberleHermann HermelingMarianne HornbergerDieter Menzer,Werner Ring
μετάφραση: Βασίλης Βλασταράκης

Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2005
279 σελ.
ISBN 960-331-397-1, ISBN-13 978-960-331-397-7

Το εγχειρίδιο απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές του κλάδου μόδας/ένδυσης: Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης για εργοδηγούς ή τεχνολόγους.
Χαρακτηριστικό του παρόντος εγχειριδίου αποτελεί η σαφής και συνοπτική παρουσίαση, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή η επεξεργασία της ύλης. Κάθε σελίδα αποτελεί αυτοτελές τμήμα. Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στη σαφή διάρθρωση της ύλης και στη χρήση απλής, κατανοητής γλώσσας.
Τα χαρακτηριστικά της Ιστορίας της Ενδυμασίας αποδίδονται άριστα από τις έγχρωμες γραφικές παραστάσεις.