Ο ΜΑΣΤΡΕ ΧΑΜΠΟΣ... ΞΑΝΑΚΤΥΠΑ - Ιστορίες του μάστρε Χάμπου και άλλες γελοιογραφίες

12.00
 

Συγγραφέας/Γελοιογράφος: Λοίζος Καλλένος

Έκδοση του 2015 (ιδιωτική)