Η τέχνη του υφάσματος Ι

30.00
 

Η τέχνη του υφάσματος ΙΜαργαρίτα Περιβολιώτου

Ίων, 2004
292 σελ.
ISBN 960-411-460-3, ISBN-13 978-960-411-460-3

"Η τέχνη του υφάσματος Ι" είναι αφ' ενός σπουδή της ιστορικής εξέλιξης του υφάσματος, με έμφαση στην πορεία του Ελληνικού Υφάσματος, ανά τους αιώνες, και αφ' ετέρου η μελέτη των βασικών, παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνικών διακοσμητικής βαφής του υφάσματος. Το σύγγραμμα απευθύνεται στους Σπουδαστές των Εφαρμοσμένων Τεχνών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στους Σπουδαστές των ΤΕΙ. Απευθύνεται, επίσης, και σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για το ύφασμα γενικά, και τις καλλιτεχνικές βαφές υφάσματος ειδικά, τις οποίες ο άνθρωπος χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί επί πολλές χιλιετίες και οι οποίες αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του και της λαϊκής παράδοσης.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)