Στις Σκιές

9.00
 

Συγγραφέας:  Ανδρέας Στ. Δημητρίου

Λάρνακα 2020

. «Στις Σκιές» -

Σύντομο βιβλίο στο οποίο εκφράζονται διάφορες σκέψεις, αρχίζοντας με μιαν εισαγωγή και συνεχίζοντας έμμετρα. Τα ποιήματα αποτελούν ένα συνδεδεμένο σύνολο, μια έμμετρη κριτική και σύνθεση μερικών ιδεών γύρω από τρεις τομείς, τη λογική, την επιστημονική γνώση με τη μέθοδο της και την ηθική, στην εμπειρική τους διάσταση. Οι τρεις τομείς δεν μπορούν να υπάρξουν από μόνοι τους και είναι ο συνδυασμός τους που δίνει ζωή στον κάθε τομέα σαν το ξέχωρο δημιούργημα του ανθρώπου που (μαζί με τις τέχνες και άλλους τομείς) μόνο αυτός χειρίζεται και που μέσα απ’ αυτό πηγάζει σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος ζωής του. Πέραν αυτής της θεμελίωσης που παρέχουν για τη ζωή, αυτοί οι τρεις τομείς έχουν μεταξύ τους μια λογική σύνδεση, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ασκούν έντονη γοητεία. Τα ποιήματα δεν εξαντλούν τις διάφορες ιδέες ή την κριτική,  αναφέρονται σε μερικά μόνο θέματα και μαζί με την εισαγωγή αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Εδώ, στα περιεχόμενα έχουν προστεθεί τα πρώτα μικρά ποιήματα εισάγοντας, έτσι, εκείνα που ακολουθούν.

Περιεχόμενα

  1. Τα Προλογικά

Υμνώ τις σκέψεις του μυαλού στα θαυμαστά του έργα

Συντρίβομαι μ’ ανθίσταμαι στις μοχθηρές του πράξεις

 

  1. Τα Ηθικοπολιτικά

 

       Χωρίς φωνή δεν έχει αλλαγή

       Χωρίς μυαλό δεν ξέρω πώς να κτίσω

 

  1. Τα Γνωσιακά

 

       Στη μέθοδο στηρίζομαι

       Αυτής δεν σβήνει η λάμψη

 

  1. Τα Επιλογικά

 

      Σήμερα τελείωσα. Μα δεν είναι το τέλος.

      Αύριο πάλι ξυπνώ και όλα απ’ την αρχή