ΡΟΜΑΝΤΣΟ (1934)

Από τα μακροβιότερα ελληνικά περιοδικά, το Ρομάντσο ξεκίνησε την έκδοσή του το 1934.