ΓΑΡΔΕΝΙΑ (Αυτοτελές Αισθηματικό μυθιστόρημα)

Αυτοτελή Αισθηματικά μυθιστορήματα με όμορφα εξώφυλλα ηθοποιών εποχής. Άγνωστη η κυκλοφορία έκδοσης.