Ο ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

20.00
 

Συγγραφέας: Κομίσσης ντε Σεγκύρ 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος 1968