Ο ΧΑΤΖΕΡΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΕΡΟΣ ΝΟ. 197 (1972 - 'Α ΕΚΔΟΣΗ) - ΜΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΚΑΛΟ

45.00
 

 

Με εξαιρετική εικονογράφηση του σπουδαίου ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΚΑΛΟ (παραθέτονται κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες στην περιγραφή)

Εκδοτικός Οίκος Αστήρ 1972

Α' έκδοση (τυπωμένο σε 3000 αντίτυπα) - εξαιρετικά δυσεύρετη η Α' έκδοση

Αλ & Ε. Παπαδημητρίου

*Σε πολύ καλή κατάσταση με μικρή φθορά στο πάνω μέρος της ράχης του βιβλίου, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες