ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ (ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Το περιοδικό 'Το Χρονικό' που δινόταν με την εφημερίδα 'Πολίτης'