ΤΑΙΜΣ ΟΦ ΣΑΙΠΡΟΥΣ (ΚΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ) (1957)

Κυπριακό περιοδικό του Charles Foley το οποίο ξεκίνησε την έκδοσή του το 1956. Ξεκίνησε ώς 'ΤΑΙΜΣ ΟΦ ΣΑΙΠΡΟΥΣ' και μετονομάστικε αργότερα σε 'ΚΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ' και μετέπειτα σε 'ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ'