ΤΕΝ ΤΕΝ - ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΝ ΤΕΝ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979)