ΤΕΝ ΤΕΝ (1993) - ΜΑΜΟΥΘΚΟΜΙΞ

Μετά από τις διάφορες εκδόσεις του ΤΕΝ ΤΕΝ από τον Χάρη Πάτση, εκδόσεις Κ.Λ. Μ. Μ., Ψαρόπουλου, Πήγασου και Σεράπις, η ευραιότερα αναγνωρισμένη είναι αυτή της ΜΑΜΟΥΘΚΟΜΙΞ.  Συνολικά 23 τεύχη έχουν κυκλοφορήσει το 1993 και έκτοτε γίνονται ανατυπώσεις καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον διαχρονικά κόμικ.