ΤΑΝΚΣ (1971)

Ένα από τα 'πολεμικά' της δεκατίας του '70. Ο Δραγούνης και το ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΡΕΣΣ κυκλοφόρησαν το ΤΑΝΚΣ το 1971 το οποίο κράτησε συντροφιά στους αναγνώστες μέχρι το 1985, κυκλοφορώντας συνολικά 704 τεύχη. Αργότερα κυκλοφόρησαν και σε τόμους. Οι συλλέκτες περισσότερο ψάχνουν συνήθως τα τεύχη της σειράς, καθώς οι τόμοι είχαν μέσα μπερδεμένα νούμερα και όχι συνεχόμενα.