ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 1979 (Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

Η πρώτη ανατύπωση των μικρών Κλασσικών Εικονογραφημένων. Κυκλοφόρησαν 130 τεύχη