ΠΟΠΑΫ ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ (1974)

Πρόκειται για επανέκδοση των ιστοριών των τευχών του Πόπαυ, σε τόμους. Κυκλοφόρησαν 261 τόμοι.