ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΜΟΙ (1983)

Η συγκεκριμένη σειρά ξεκίνησε το 1983 στην ελληνική έκδοση και φιλοξενούσε ιστορίες του Λοχαγού Μάρκ, Όμπραξ και Μπλέκ. Έγιναν και ανατυπώσεις τον πρώτων τευχών με παρένθεση δίπλα από τον αριθμό του τεύχους, όπου αναγραφόταν σε ποιό τεύχος είχε πρωτοδημοσιευτεί η ιστορία. Αυτοί οι τόμοι έχουν όλοι τεύχη της επανέκδοσης. Πρόκειται για μια από τις πιό δημοφιλείς σειρές. Αρχικά αυτούς τους ήρωες τους είχαμε γνωρίσει και πιό παλιά στις κλασικές σειρές της δεκαετίας του 1970 με τα ΜΠΛΕΚ, ΖΑΓΚΟΡ και ΟΜΠΡΑΞ.