ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 4η ΕΚΔΟΣΗ (τεύχη 972-1246)

Πρόκειται για την τελευταία επανέκδοση της Περιπέτειας και πρώτη έγρωμη έκδοση.