ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΜΠΙΛ (1979)

Από την εκδοτική ΤΡΙΚΟΥΚΗΣ κυκλοφόρησαν 6 τευχη. Σχετικά δυσεύρετα πλέον, τα τευχη είχαν μέσα ιστορίες του Μπούφαλο Μπίλ.