ΜΠΛΕΚ Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014)

Η επανακυκλοφορία του ιστορικού περιοδικού ΜΠΛΕΚ! Τα τεύχη πλεόν περιέχουν καινούριες/ακυκλοφόρητες ιστορίες σε συνδυασμό με ιστορίες που εκδόθηκαν σε παλαιότερες εκδόσεις του Μπλέκ.