ΜΠΛΕΚ ΤΟΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (~1980)

Κάποια στιγμή ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ του Ανεμοδουρά αποφάσισε να πάρει σκόρπια τεύχη της Νέας περιόδου και να τα βάλει σε τόμους. Το αποτέλεσμα ήταν 3 μπερδεμένα νούμερα σε κάθε τόμο. 

Όλα τα τεύχη είχαν (και έχουν αυτά που διαθέτω) τα ένθετά τους.