ΜΠΛΕΚ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1994) - ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕΚ

Πρόκειται για την τελευταία περίοδο του ΜΠΛΕΚ (ακολούθησαν οι προηγούμενες: εδώ http://bibliocosmos.com/category-2/1969/ , εδώ http://bibliocosmos.com/category-2/1977-en/ , και εδώ http://bibliocosmos.com/category-2/1979-en/). Κυκλοφόρησαν 125 τεύχη.