ΜΠΛΕΚ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1969)

μπλεκ ποστερ

Πρόκειται για ίσως το πιο γνωστό κόμικ μαζί με τα μίκυ μάους. Ο Μπλέκ πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 1969 μέσα από τις εκδόσεις του Στέλιου Ανεμοδουρά. Θρυλική σειρά, η οποία έφτασε τα 428 τεύχη στην πρώτη της κυκλοφορία. Αργότερα ξεκινησε εκ νέου η σειρά με την ονομασία 'ΝΕΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΜΠΛΕΚ' (http://bibliocosmos.com/category-2/1977-en/), μετά ώς Μπλέκ Νέας Περιόδου (http://bibliocosmos.com/category-2/1979-en/) και τέλος ώς Συλλεκτικός Μπλέκ. 

Τα τεύχη της πρώτης περιόδου είναι γενικά δυσεύρετα και συλλεκτικά.