ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ (2014)

Πρόκειται για ανατύπωση της κλασσικής σειράς Ο Μικρός Ήρως σε τόμους. Η κυκλοφορία του συνεχίζεται ακόμη και σήμερα