ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ (1975) - ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ/ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόκειται για την δεύτερη κυκλοφορία/έκδοση του Λούκυ Λούκ στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν 47 τεύχη σε διάφορες ανατυπώσεις. Η διαφορά είναι στις δραχμές (12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 90 και 100 δρχ)