ΛΑΒ ΣΤΟΡΥ (1979)

Οι εκδόσεις του Καμπανά κυκλοφόρησαν την σειρά αυτή (2 τεύχη!) το 1979. Στο ίδιο σχήμα με τα γνωστά Μάρβελ, κυκλοφόρησαν μόνο 2 τεύχη