ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ (1981)

Η Harmi Press κυκλοφόρησε την Μάχη των Πλανητών σε 23 τεύχη. Αργότερα κυκλοφόρησε και σε τόμους των 3 τευχών (http://bibliocosmos.com/category-2/1981-en/).