ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΤΟΜΟΙ (1962)

Μέρος της δημοφιλής σειράς κυκλοφόρησε και σε τόμους. Όλοι οι τόμοι είχαν τεύχη πάνω από το 400ο νούμερο. Συνήθως στους τόμους έβαζαν τυχαία νουμερα. Κάποιες φορές τα τεύχη ήταν με το εξώφυλλό τους και άλλες όχι.