ΕΛΕΑΝΝΑ (1975)

Οι εκδόσεις του Καμπανά ξεκινούν την έκδοση του περιοδικού 'Ελεάννα' τον Ιούνιο του 1975. Απεθυνόταν σε κορίτσια. Κυκλοφόρησαν 18 τεύχη, τα οποία μετά κυκλοφόρησαν και σε 5 τόμους.