ΑΝΤΙΡΙΞ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΞ (Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ) (1989)

Κυκλοφόρησαν 18 τεύχη. Μετέποιτα κυκλοφόρησαν και σε τόμους.