ΜΙΣΤΕΡ ΝΟ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΜΟΙ (1986)

Πρόκειται για την δεύτερη έκδοση της συγκεκριμένης σειράς από τον Στέλιο Ανεμοδουρά. Η πρώτη έκδοση είχε κυκλοφορήσει 10 τεύχη το 1976 και η επανέκδοση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1986 κυκλοφορόντας 56 τεύχη. Αυτά τα τεύχη κυκλοφόρησαν και σε τόμους των δύο τευχών ανά τόμο.