ΣΟΥΠΕΡ ΛΑΚΥ (1980)

Το 1980 η εκδοτική ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ ξεκινάει την έκδοση του ΣΟΥΠΕΡ ΛΑΚΥ η οποία τελειώνει με την κυκλοφορία 8 τευχών.