ΜΠΛΕΚ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1977) - ΝΕΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΜΠΛΕΚ

Η Β’ περίοδος του Μπλέκ ξεκίνησε την έκδοσή της το 1977 και κυκλοφόρησε συνολικά 120 τεύχη. Ήταν η συνέχεια του γνωστού ώς και ‘μικρού’ ΜΠΛΕΚ. Με το τέλος της κυκλοφορίας αυτής ξεκινά η γνωστή ως Γ’ Περίοδος του ΜΠΛΕΚ.