ΤΡΕΙΣ ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

8.00
 

Συγγραφέας: Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου

Έκδοση Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου 1995, σελ. 53 (Δεύτερη έκδοση, φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση από την συγγραφέα)