Θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας

4.00
 

Συγγραφέας: Gerhard Maletzke

 

Εκδόσεις Παπαζήση 1991, σελ. 112