ΠΡΟΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ

12.00
 

Συγγραφέας: Πέτρου Ατρειδή

Εκδόσεις Γράμματα, Αλεξάντρεια 1923, σελ. 40