Το δέρμα του τράγου Το άλλο πρόσωπο της εξουσίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου

26.60
 

Το δέρμα του τράγου


Το άλλο πρόσωπο της εξουσίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Συρόπουλος Σπύρος Δ.

Ηρόδοτος, 2003
ISBN 960-8256-38-0, ISBN-13 978-960-8256-38-5