Το βιβλίο στην αρχαιότητα

29.75
 

Το βιβλίο στην αρχαιότηταHorst Blanck
μετάφραση: Δ. Γ. ΓεωργοβασίληςM. Pfreimter

Παπαδήμας Δημ. Ν., 1994
336 σελ.
ISBN 960-206-291-6, ISBN-13 978-960-206-291-3

Το βιβλίο είναι η πρώτη νέα σύνοψη που έχει γραφτεί στη γερμανική γλώσσα με θέμα την ιστορία των βιβλίων και των βιβλιοθηκών κατά την αρχαιότητα. Ο Χορστ Μπλανκ περιγράφει σ' αυτό ποιοι από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους μπορούσαν να διαβάζουν και να γράφουν, ποιοι είχαν σχέση με τη Γραμματεία, ποια εμφάνιση είχαν τότε τα βιβλία, πώς φτιάχνονταν και πώς διαδίνονταν, πότε, πού και πώς χτίζονταν βιβλιοθήκες για τη συγκέντρωση και τη διαφύλαξη μέσα σ' αυτές των βιβλίων και πώς αυτές ήταν διαμορφωμένες αρχιτεκτονικά. Το κείμενο του βιβλίου τούτου, που στηρίζεται επάνω σε πλούσια ύλη των πηγών, γραμμένο ελκυστικά και τερπνά, συμπληρώνεται με πολυάριθμες εικόνες από αρχαιολογικά ευρήματα.