Εναλλακτικές κοσμοθεωρίες Η επίδραση της Ισλαμικής και της Δυτικής κοσμοθεωρίας στην πολιτική θεωρία

25.00
 

 

Εναλλακτικές κοσμοθεωρίες


Η επίδραση της Ισλαμικής και της Δυτικής κοσμοθεωρίας στην πολιτική θεωρία

Αχμέτ Νταβούτογλου
μετάφραση: Κωνσταντίνος Τ. Κολιόπουλος
επιμέλεια: Σωτήρης Ρούσσος

Ποιότητα, 2011
478 σελ.
ISBN 978-960-7803-66-5

"Η Ισλαμική κοσμοθεωρία περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι πλήρως εναλλακτική της Δυτικής κοσμοθεωρίας και όχι συμπληρωματική της".

"Η βασική αρχή της ισλαμικής θεοκεντρικής κοσμολογίας είναι η πεποίθηση του "ταονχίντ": δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην του Αλλάχ. Η αρχή του "ταονχίντ" είναι ο κύριος δίαυλος από τη θεωρία στην πρακτική, από την πίστη στη ζωή και από το ιδεώδες στην πραγματικότητα στην ολιστική Ισλαμική κοσμοθεωρία". 

"Σε αντιστοιχία με την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης ενάντια στο σύστημα των εθνών-κρατών, το βασικό ζήτημα για το ισλαμικό πολιτικό στερέωμα φαίνεται να είναι η εκ νέου ερμηνεία της πολιτικής του παράδοσης και θεωρίας ως εναλλακτικού παγκόσμιου συστήματος, αντί απλώς ως προγράμματος για την ισλαμοποίηση μεμονωμένων εθνών-κρατών. Συνεπώς, θα έχει κρίσιμη σημασία η ορθή κατανόηση των θεωρητικών θεμελίων της ισλαμικής πολιτικής και οι κοσμοθεωρητικές τους αντανακλάσεις στη μουσουλμανική ιστορία".

(αποσπάσματα από το βιβλίο)