Βυζαντινή αστική κατοικία και η καθημερινή ζωή της: Το παράδειγμα της Κωνσταντινούπολης Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος"

10.65
 

Βυζαντινή αστική κατοικία και η καθημερινή ζωή της: Το παράδειγμα της Κωνσταντινούπολης


Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος"

Αναστασία Δ. Βακαλούδη

Σταμούλης Αντ., 2007
24 σελ.
ISBN 978-960-6741-78-4,