Αδαμάντιος Κοραής Βίος και έργα

14.10
 

Αδαμάντιος Κοραής


Βίος και έργα

Ανδρέου Μάμουκα

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1989

 

Το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής βιβλιοθήκης του Κοραή έφτασε στη Χίο το 1850, σύμφωνα με τη διαθήκη του μεγάλου σοφού, και τα επόμενα χρόνια γίνονταν προσπάθειες να αποσπασθούν από τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Κρεατσούλη τα υπόλοιπα βιβλία και χειρόγραφα του Κοραή. Ο Κρεατσούλης, αποτάθηκε το 1855 στον μαθητή του Ανδρέα Μάμουκα προτείνοντάς του να αναλάβει την έκδοση των έργων του Κοραή. Αν και το έργο του είναι αποσπασματικό, λόγω των δυσκολιών που συνάντησε, η συμβολή του Μάμουκα στη θεμελίωση των κοραϊκών σπουδών έχει αναγνωριστεί γενικά, ώστε να μπορούμε να τον θεωρούμε τον πρώτο συστηματικό κοραϊστή.