ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

1.50
 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 2010, σελ. 47