ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ (ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

10.00
 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ (ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ -  Dr. RITAC. SEVERIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2011, σελ. 112