ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

10.00
 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ -  Dr. RITAC. SEVERIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2011, σελ. 114