ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

17.00
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ

POWERPUBLISHING 2005, σελ. 315