ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – ΠΑΦΟΣ: ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

10.00
 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – ΠΑΦΟΣ: ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ -  Dr. RITAC. SEVERIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2007, σελ. 105