ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ (ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

10.00
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ  (ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ -  Dr. RITAC. SEVERIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2003, σελ. 102