ΤΟ ΡΟΔΙ (Α', Β' ΚΑΙ Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ) (1977)

Το Ρόδι κυκλοφόρησε σε τρείς διαφορετικές περιόδους.

Η Α' περίοδος είναι από το 1977-1982 και κυκλοφόρησε 51 τεύχη

Η Β' περίοδος είναι από το 1993-1996 και κυκλοφόρησε 34 τεύχη

Η Γ' περίοδος είναι από το 1997-1998 και κυκλοφόρησε 14 τεύχη

 

Πρόκειται για πολυθεματικό περιοδικό με έμφαση στην παιδική γνώση.

There are no products in this section