ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (1947)

Ξεκίνησε την κυκλοφορία του το 1947. Άγνωστο πόσα τεύχη κυκλοφόρησαν

Τιμή 4000δρχ 

 Υπεύθυνος έκδοσης: Γ. Α. Χατζηαντωνίου

Εξαιρετικά δυσεύρετα

There are no products in this section