ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

20.00
 

Συγγραφέας: Αντωνιου Π.Νικολαίδου

ΕΚΔΟΣΗ 12η

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ

Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1939