Νικόλαος Παπαστεφάνου & Νεόφυτος Ν. Ζωγράφου: Ο βίος και το έργο δύο αγνώστων αγιογράφων του 19ου -2ου αι. στην Κύπρο

30.00
 

Συγγραφέας: Βασίλης Βασιλείου

Τερσεφάνου 2021 (τυπωμένο σε 1000 αντίτυπα)